MaPa

 

Binnen MaPa ondersteunen en begeleiden wij al onze cliënten binnen hun ouderrol. Deze kan bemoeilijkt worden door druggebruik. We kijken samen met de ouders naar de risicovolle balans tussen ouderschap en druggebruik, en zoeken samen naar manieren om de risico’s voor hun kinderen te verkleinen. Hierdoor proberen we samen te voorkomen dat de kinderen op latere leeftijd zelf geen gelijkaardige of andere problematieken ontwikkelen.

Voor de kinderen van onze cliënten bieden wij individuele veerkrachtsessies aan, waar we samen met de kinderen (op een leeftijdsadequate manier) werken rond de problematiek van de ouder(s).

Met de nieuwe ‘babbeldoegroep’ creëren we een veilige plek voor kinderen waarvan de ouders al dan niet in begeleiding zijn bij het MSOC. In de ‘Babbeldoegroep’ krijgen kinderen de ruimte om vrijuit te spreken over hoe ze zich voelen en ontvangen ze erkenning voor de emoties die gepaard gaan met bepaalde situaties. Tijdens acht laagdrempelige groepsbijeenkomsten wordt ruimte gemaakt om te spreken over het leven met een ouder met een psychische kwetsbaarheid of afhankelijkheidsproblematiek. Het groepsaanbod richt zich op de versterking van de veerkracht en de beschermende factoren. Voor actuele informatie neemt u best contact op met één van onze MaPa-medewerkers.

Bij een zwangerschap kan je ondersteund worden door MaPa en kan je daarnaast beroep doen op PONDO. Dit is een vaste groep van hulpverleners van verschillende diensten: het betrokken ziekenhuis, Kind & Gezin, Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling (vanuit een preventieve rol) en drughulpverlening. PONDO werkt samen met de toekomstige of jonge ouders om ze alle kansen te bieden om hun kind thuis, binnen een veilige omgeving, op te voeden.

Het MaPa-gedachtegoed is ingebed in de volledige werking van MSOC Vlaams-Brabant en elke MSOC-hulpverlener is vertrouwd met de werkwijze. MaPa maakt deel uit van ‘YUNECO Connect’. YUNECO is een samenwerkingsverband is tussen een heleboel hulp- en zorgverleners die zich richten op het welbevinden van kinderen en jongeren in de provincie Vlaams-Brabant.

We bieden andere organisaties ondersteuning aan via vorming en training om meer vertrouwen te ontwikkelen in het aan de slag gaan met ouders, kinderen en gezinnen waar verslaving aanwezig is. Een methodiek dat we hiervoor aanbieden is de MaPa-box, welke voortkomt uit een samenwerking tussen CKG De Schommel en MaPa. Voor meer informatie kan u het volgende filmpje of de website van VAD raadplegen. Bij interesse voor de eigen werking kan de MaPa-box bij MSOC Vlaams-Brabant aangekocht worden.


MaPa

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x