VISIE

We vinden het belangrijk om zo laagdrempelig mogelijk te werken zodat  de stap naar onze hulpverlening zo gemakkelijk mogelijk kan worden gezet. Iedereen is bij ons welkom en we proberen iedereen ook zo snel mogelijk te helpen. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Onze openingsuren maken een begeleiding ook mogelijk voor mensen die studeren of werken.
We maken ook altijd tijd voor mensen die onaangekondigd langskomen.

Onze huizen zijn ook die van de gasten. We hebben - gespreid over de provincie - gekozen voor een huiskamermodel waar iedereen zich 'thuis' kan voelen. Daarom zijn er ook een aantal basisregels: geen druggebruik in huis, geen geweld of dreigen met geweld, niet storend onder invloed zijn.

Onze hulpverleners houden allemaal een bepaalde basishouding in ere. Er is geen discriminatie op eender welk vlak. We hanteren een open, niet veroordelende en respectvolle houding. De cliënt en zijn doelen staan centraal, hij behoudt zelf de regie over zijn leven, hij bepaalt het tempo. We streven samen met hem naar het hoogst haalbare op alle verschillende levensdomeinen. De hulpverlener staat daarbij naast de cliënt.

We hechten veel belang aan het beroepsgeheim en er is een grote openheid tegenover de cliënt over de informatie die - altijd in samenspraak met hemzelf - wordt doorgegeven op bijvoorbeeld Ronde Tafels of ander netwerkoverleg. 

Laagdrempelig betekent ook dat het feit dat de cliënt komt wat motivatie betreft voldoende is. Er wordt niet geëist dat hij moet willen 'veranderen'. We werken ook aanklampend, dat wil zeggen dat we de hand reiken (via een telefoontje of een huisbezoek) wanneer iemand niet op de afspraak komt.

De hulpverlening is gratis, al kan er soms een kleine bijdrage worden gevraagd voor activiteiten, instuif en was.

VISIE

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x