VISIE

We vinden het belangrijk om zo laagdrempelig mogelijk te werken, zodat de stap naar onze hulpverlening zo eenvoudig mogelijk kan worden gezet. Iedereen is welkom bij ons, en we proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen. We hanteren geen wachtlijst. Onze openingsuren zijn zo ingericht dat ook mensen die studeren of werken, gebruik kunnen maken van onze begeleiding. Daarnaast maken we altijd tijd voor mensen die onaangekondigd langskomen.

Onze huizen zijn ook de huizen van onze gasten. Verspreid over de provincie hebben we gekozen voor een huiskamermodel waar iedereen zich 'thuis' kan voelen. Daarom hanteren we een aantal basisregels: geen druggebruik in huis, geen geweld of dreigen met geweld, en niet storend onder invloed zijn.

Onze hulpverleners houden zich aan een bepaalde basishouding. Er is geen discriminatie op welk vlak dan ook. We hanteren een open, niet-veroordelende en respectvolle benadering. De cliënt en zijn doelen staan centraal; hij behoudt zelf de regie over zijn leven en bepaalt het tempo. Samen streven we naar het hoogst haalbare op alle levensdomeinen, waarbij de hulpverlener naast de cliënt staat.

We hechten veel waarde aan het beroepsgeheim en er is grote openheid tegenover de cliënt over de informatie die - altijd in samenspraak met de cliënt - wordt gedeeld in bijvoorbeeld Ronde Tafels of ander netwerkoverleg.

Laagdrempelig werken betekent ook dat de motivatie van de cliënt om te komen voldoende is. Er wordt niet geëist dat hij moet willen 'veranderen'. We werken ook aanklampend, wat betekent dat we de hand reiken (via een telefoontje of een huisbezoek) wanneer iemand niet op de afspraak verschijnt.

Onze hulpverlening is gratis, al kan er soms een kleine bijdrage worden gevraagd voor activiteiten, instuif en was.


VISIE

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x