Gebruik in tijden van Corona

De huidige corona-crisis en de genomen maatregelen brengen voor iedereen heel wat uitdagingen met zich mee. Hoe houden we iedereen zo veilig mogelijk? Welke impact heeft dit op je sociale contacten? Hoe ga je er psychisch mee om? Hoe kunnen we financieel overleven? ….

Voor mensen die drugs gebruiken zijn er nog een aantal bijkomende gevolgen;

 • Er zijn misschien minder drugs in omloop. Dit heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en natuurlijk de kostprijs van ‘het product’.
 • Je structuur, dagbesteding en (hulpverlenings-)netwerk zijn sterk veranderd of zelfs helemaal weggevallen. Je loopt hierdoor het risico dat je gebruik hierdoor kan ‘ontsporen’.

Maar het is ook een kans! Misschien is het wel hét moment om te proberen minderen of stoppen met je gebruik.


Verandering bekomen is niet altijd gemakkelijk, daarom willen we jullie via deze weg alvast wat informatie geven over hoe je dit zelf kan aanpakken en wat je kan verwachten als je mindert of stopt met gebruiken.

Wat kan je verwachten? En hoe kan je hier best mee omgaan? 

Niet alle producten geven dezelfde afkickverschijnselen wanneer je er plots mee stopt. Bij sommige producten zullen er voornamelijk lichamelijke effecten zijn, terwijl het voor andere producten vooral psychisch moeilijk wordt.

Lichamelijke klachten zijn er voornamelijk wanneer je stopt met opiaten ( heroïne, methadon, morfine, codeïne, ...). Dit kan ook bij het plots stoppen met het gebruik van GHB, GBL en slaap – en kalmeermiddelen (Valium, Bromazepam, Lexotan, Stillnoct, …).
Met deze producten abrupt stoppen is erg moeilijk zonder ondersteunende medicatie. Je zal klachten ontwikkelen zoals zweten, beven, braken, slapeloosheid, spierpijnen, etc. Deze fysieke klachten bereiken hun piek na ongeveer 4 dagen (bij heroïne) tot na een week (bij methadon/suboxone) en soms zelfs nog wat langer bij het plots stoppen met slaap – en kalmeermiddelen.
Met vervangende medicatie duurt dit ‘ontwennen’ iets langer maar zijn je klachten veel beter te verdragen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het bij sommige producten medisch gevaarlijk kan zijn om er plots mee te stoppen zonder de juiste medische ondersteuning. Dit is bijvoorbeeld het geval voor alcohol en GHB/GBL. Je loopt het risico om een epileptisch aanval te krijgen of een delirium tremens.

Ons advies:

Neem contact op met het MSOC of eventueel met je huisarts.
Wij zijn momenteel het makkelijkste bereikbaar via mail:

Je kan ons ook telefonisch bereiken via:

 • Leuven: 016 23 65 67
 • Tienen: 016 81 04 82
 • Vilvoorde: 02 251 94 49
 • Diest: 013 32 69 33

Omdat wij momenteel veel begeleidingsgesprekken doen per telefoon en videochat, kan het zijn dat je niet onmiddellijk iemand aan de lijn krijgt. Gelieve dan je naam en telefoonnummer op ons antwoordapparaat in te spreken en dan proberen we je zo snel mogelijk terug te bellen. Opgelet, als we je bellen zal er ‘Anoniem’ op je scherm verschijnen, aarzel niet om op te nemen!

Bij de meeste producten is er geen sprake van lichamelijke ontwenning. Toch kan je last ervaren als je mindert of stopt. Bijvoorbeeld: bij het stoppen met cannabis rapporteren veel mensen dat ze problemen krijgen om in te slapen en dat ze heel levendig dromen, etc., maar echt lichamelijke klachten zijn uiterst zelden.

Ook heel wat andere producten werken voornamelijk psychisch verslavend en dat is vaak nog moeilijker om te doorbreken dan lichamelijke afhankelijkheid. Het duurt namelijk langer om je psychisch ‘los te maken’ van je product. Je kan bij momenten echt overspoeld worden door gedachten aan gebruik en daardoor kan je je soms ook echt fysiek slecht voelen, ook al is je lichaam zelf niet verslaafd aan het product. De belangrijkste kenmerken zijn: onrustig voelen, prikkelbaarheid, zweten, beven, slaapproblemen, hoofdpijn,…

Het product dat psychisch een van de sterkste reacties uitlokt, is cocaïne. Je kan het gevoel krijgen alsof je lichaam echt gevaar loopt wanneer je niet snel opnieuw kan gebruiken. Maar dit is niet zo, stoppen met cocaïne is niet gevaarlijk voor je lichaam, hoe moeilijk het ook kan aanvoelen.

Ons advies bij het doorbreken van psychische afhankelijkheid:

 • Probeer je zo veel mogelijk te richten op de gedachte “Elke dag dat je clean bent, wordt het makkelijker”.  De intensiteit van de drang neemt af naarmate je langer gestopt bent. Je zal je steeds meer ‘vrij’ van je drug voelen.
 • Probeer het dag per dag te bekijken. Het heeft geen zin om na te denken of je over een maand nog steeds clean zult zijn. Iedere dag dat je niet gebruikt is een overwinning. 
 • De drang om te gebruiken kan door verschillende zaken plots versterkt worden. Ga voor jezelf op zoek naar situaties, personen, plaatsen, beelden, emoties, gedachten die jou sterk aan je drug doen denken en probeer deze zo goed mogelijk te vermijden of aan te pakken. Bijvoorbeeld: een bepaalde foto in je kamer herinnert je aan een droevig moment.  Als jij je droevig voelt, heb je de gewoonte om hieraan te willen ontsnappen door te gebruiken. Misschien is het dan een goed idee om deze foto tijdelijk op een andere plek te bewaren.
 • Je zal regelmatig een ‘golf van goesting’ over je heen voelen komen. Dit gevoel kan zo intens zijn dat je echt niet zonder lijkt te kunnen. Weet echter dat net als een golf aan de kust, deze golf van goesting opkomt, intenser en groter wordt maar ook weer gaat liggen en terugtrekt. Doorgaans gebeurt dat na maximum een half uur. Het is dan een kwestie van doorbijten op zo’n moment én ook een kwestie van afleiding zoeken.  Zoek voor jezelf alternatieve activiteiten of steunfiguren die je op zulke momenten erdoor kunnen helpen.
 • Iedereen ervaart drang of goesting op zijn manier. De ene proeft de smaak van zijn product bijna in de mond. De andere weet met zijn handen geen blijf omdat hij de handelingen die met druggebruik te maken hebben, mist. Probeer dan bijvoorbeeld je tanden te poetsen om die denkbeeldige smaak weg te nemen, of probeer elastiekjes, een klein balletje of iets dergelijks tussen je vingers te laten spelen, om met dat ongemak om te gaan. Afleiding zoeken is eigenlijk de gouden regel. 
 • Het is in deze tijd natuurlijk extra moeilijk om afleiding te zoeken, maar probeer creatief op zoek te gaan naar mogelijkheden. Teken je graag? Wil je iets nieuw leren en kan je aan geschikte boeken geraken of aan interessante websites op het internet? Heb je een oude hobby die je graag deed maar misschien ooit hebt stopgezet of uit het oog bent verloren? We weten dat fysieke inspanningen vaak het beste werken om met moeilijke momenten om te gaan. Kan je op de ene of de andere manier aan sport doen (bijvoorbeeld: wandelen, fietsen, fitness in eigen woning,  een work-out, …)?
 • Probeer een lijst te maken met mogelijke ‘afleidingsmanoeuvres’ die voor jou kunnen werken. Want op het moment dat je met je golf van goesting geconfronteerd wordt, is het moeilijk om snel iets te bedenken of te ondernemen. Wat de ene keer niet werkt, werkt een volgende keer misschien beter, maar ‘Oefening baart kunst’.
 • Stoppen met gebruik brengt ook mee dat je je extra gaat focussen op je eigen lichaam. Het kan zijn dat je klachten, zoals bijvoorbeeld maagpijn, begint te ervaren na het stoppen met gebruik omdat ze voorheen al die tijd onderdrukt of verdoofd werden door het druggebruik. Niet elke gewaarwording is dus noodzakelijk een gevolg van het minderen of stoppen van je gebruik. Probeer daarom actief afleiding te zoeken, ook door je zintuigen op andere zaken te richten. Welke geluiden hoor je allemaal rondom jou? Kan je de verschillende geluiden die je hoort ook ontleden? Welke vogel hoor ik buiten fluiten? Hoor ik een vrachtwagen in de verte? Hoe zouden die bloemen ruiken? Enzovoort.
 • Probeer steun te zoeken waar mogelijk. Indien het niet mogelijk is om, bijvoorbeeld, via telefoon in contact te komen met een belangrijke persoon in je leven, probeer je dan in te beelden wat die persoon zou zeggen mocht je hem of haar nu wél kunnen spreken. Blijf ook contact houden met je begeleider van het MSOC, ook nu is hij of zij er voor jou.
 • Probeer je gedachten te sturen. Laat de moed niet zakken door gedachten als “dit lukt me nooit”. Geloof in je kunnen, spreek jezelf moed in en ga op zoek naar gedachten die je kunnen helpen om vol te houden.
 • Stoppen met een product na geregeld gebruik is nooit gemakkelijk. Maar hoe groter de motivatie is om het stoppen tot een goed einde te brengen, hoe beter je er in slaagt om zo vlot mogelijk die moeilijke periode door te komen. Interne motivatie zoals “ik zou me gelukkiger voelen”, werkt echt. Ga actief op zoek naar de voordelen van stoppen met gebruik. Wat win je ermee op korte termijn en wat kan het je bieden op lange termijn?
  Probeer daarnaast ook na te denken over de voordelen van je gebruik, want zo kom je te weten waar je het extra moeilijk mee zal krijgen als je probeert te minderen of te stoppen. Misschien dat je die voordelen van je gebruik ook op een andere manier kan nastreven? Bijvoorbeeld: Je piekert minder als je net bent gaan sporten. Dan gaat je energie naar die inspanning en niet naar je piekeren.

Probeer van deze noodgedwongen situatie een kans te maken om een hele belangrijke verandering door te voeren in je leven. 

Veel succes!


Gebruik in tijden van Corona

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x