Visie

We willen dat de stap naar onze hulpverlening zo gemakkelijk mogelijk kan gezet worden. Daarom is iedereen bij ons welkom en proberen we iedereen zo snel als mogelijk te helpen. Er is geen wachtlijst. Onze openingsuren maken het ook voor mensen die studeren of werken mogelijk om langs te komen. 

Onze huizen zijn ook die van de gasten. We hebben - gespreid over de provincie - gekozen voor een huiskamermodel waar iedereen zich 'thuis' kan voelen. Daarom zijn er ook een aantal basisregels: geen druggebruik in huis, geen geweld of dreigen met geweld, niet storend onder invloed zijn.

Onze hulpverleners houden allemaal een bepaalde basishouding in ere. Er is geen discriminatie op eender welk vlak. We hanteren een open, niet veroordelende en respectvolle houding. De cliënt en zijn doelen staan centraal, hij behoudt zelf de regie over zijn leven, hij bepaalt het tempo. We streven samen met hem naar het hoogst haalbare op alle verschillende levensdomeinen. De positie van de hulpverlener is daarbij naast de cliënt.

We hechten veel belang aan het beroepsgeheim en er is een grote openheid tegenover de cliënt over de informatie die - altijd in samenspraak met hemzelf - wordt doorgegeven op bijvoorbeeld Ronde Tafels of ander netwerkoverleg. 

Laagdrempelig betekent ook dat het feit dat de cliënt komt wat motivatie betreft voldoende is en dat er aanklampend wordt gewerkt. We maken ook altijd tijd voor mensen die onaangekondigd langskomen.

De hulpverlening is gratis, al kan er soms een kleine bijdrage worden gevraagd voor activiteiten, instuif en was.

Over ons

Contact

Met één van de vier centra in de provincie:

Contacteer Gebruik in tijden van corona

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x