vzw Het Veerhuis-Siddartha MSOC Vlaams-Brabant Drughulpverlening met lage drempel, van hoge kwaliteit
U bent nu hier: Home - Sector onder druk

De 'echte' war on drugs,
over een sector onder druk.

 

De overgang van de revalidatie-inrichtingen, zoals het MSOC Vlaams-Brabant, en de FOD-projecten, zoals het MaPa-project, naar de regio's, omwille van de gewijzigde bevoegdheden na de staatshervorming, is nog verre van geregeld. Dit brengt heel wat onzekerheid met zich mee. Er wordt bovendien op verschillende niveaus gesnoeid in broodnodige subsidies voor de sector. Ook in Vlaams-Brabant heeft de laagdrempelige drughulpverlening al moeten  inkrimpen.

 

Dat is te betreuren, want deze vorm van hulpverlening levert de maatschappij veel meer op dan wat ze kost. Inkrimping van de laagdrempelige drughulpverlening betekent immers:

 

  • meer en minder veilig gebruik van illegale middelen
  • minder behouden en verkrijgen van tewerkstelling
  • meer uitkeringen zoals o.a. leeflonen
  • meer besmettingen met Hepatitis C en HIV
  • meer maatschappelijke overlast
  • meer criminaliteit

 

Op sommige plaatsen roept men de ‘War on drugs’ af, terwijl iedereen die de problematiek een beetje kent, weet dat die repressieve oorlog tegen drugs nooit ergens heeft gewerkt. Je kan misschien wel een straat of ten hoogste een wijk tijdelijk ‘schoonvegen’, maar geen hele stad, laat staan een heel land.

 

Er wordt soms voorbijgegaan aan wat de geschiedenis leert. De kostprijs van de echte ‘war on drugs’, die in de Verenigde Staten, bedroeg in het jaar 1970 bijna een half miljard dollar. In het jaar 2010 was die kostprijs opgelopen tot meer dan 20 miljard dollar. Deze politiek kostte de V.S. in die periode 1970 - 2010 anderhalf biljoen dollar. Dat wil zeggen anderhalf  miljoen keer een miljoen dollar, een nauwelijks te bevatten bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens van het ‘Office of National Drug Control Policy’ en de Amerikaanse overheid zelf. Volgens een andere officiële overheidsbron, de ‘U.S. Department of Health and Human Services’ is het aantal verslaafden in de Verenigde Staten in die periode van 40 jaar procentueel precies hetzelfde gebleven, zo’n 1,3% van de bevolking.

 

De echte ‘war on drugs’ is deze die door preventiewerkers en hulpverleners wordt gevoerd. Bijvoorbeeld binnen de laagdrempelige drughulpverlening in het hele land wordt er keihard gewerkt samen met de gebruikers om de problematiek het hoofd te bieden en voor ieder individu het hoogst haalbare te bewerkstelligen. Dat gebeurt via methodieken die hun waarde en effectiviteit wetenschappelijk bewezen zagen.

 

 

Bert Joosen

Directeur MSOC Vlaams-Brabant