vzw Het Veerhuis-Siddartha MSOC Vlaams-Brabant Drughulpverlening met lage drempel, van hoge kwaliteit
U bent nu hier: Home

Activiteitenverslag 2016

 

  activiteitenverslag 2016

 

download hier het volledige document

Samenvatting

 

Introductie 

In het activiteitenverslag 2016 wordt er een overzicht gegeven van wat een MSOC te bieden heeft en hoe wij de verdere ontwikkeling hiervan zien. Wat alleszins duidelijk is, is dat door de diversiteit van cliënten en problematieken het belangrijk is van vele markten thuis te zijn. Hoe lager de drempel, hoe meer kwaliteit noodzakelijk is.

 

 

Cijfers

In 2016 werden er in totaal, over onze vier ankerpunten heen, 909 cliëntsituaties begeleid.

Ongeveer de helft (53%) van deze personen werd ook begeleid in ons centrum in 2015.

Om een zicht te krijgen op het profiel van de personen die zich jaarlijks aanmelden, wordt er in het verslag de focus gelegd op de nieuwe cliëntsituaties (425 van de 909).

 

Dankzij de geografische spreiding van onze werking over de gehele provincie, woont de grootste groep van cliënten( 57%)  binnen een straal van ongeveer 10 km tot één van de 4 ankerpunten.

 

De grootste groep cliënten komt op eigen initiatief of op suggestie van familie, vrienden of een andere cliënt (165 of 39%). Wat doorverwijzingen door professionelen betreft, spannen justitie en politie de kroon met 107 doorverwijzingen.

Er is een grote spreiding van de leeftijd van onze cliënten; de jongste was amper 14, jaar en de oudste 60. Van de nieuwe cliënten (aangemeld in 2016) was de gemiddelde leeftijd 28 jaar en 3 maanden. Veel van deze cliënten bevinden zich dus in een leeftijdscategorie waarbij er nog herstellingspotentieel aanwezig is.

Opvallend is ook dat de leeftijd waarop cliënten voor de eerste keer gebruiken, sterk varieert. De jongste was 9 jaar en de oudste 56 jaar.

Er worden nog steeds overwegend mannen bereikt. Slechts één op vijf van de in 2016 opgestarte begeleidingen waren vrouwen.

 

Een groot deel van de cliënten is polytoxicomaan en combineert dus verschillende producten.

Bij de begeleidingen die in 2016 werden opgestart, is er in 66% (ook) sprake van cannabisgebruik, in 29% (ook) van stimulantiagebruik, in 29% (ook) van cocaïnegebruik en in 16% (ook) van opiatengebruik. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van het aantal cannabisgebruikers en een daling van het aantal opiatengebruikers zichtbaar.

Slechts 12% van de nieuwe begeleidingen geeft aan ooit geïnjecteerd te hebben.

 

In 2016 werden er in Vlaams-Brabant 54898 spuiten verdeeld en 57487 gerecupereerd wat wijst op een uitstekend recuperatiecijfer van 105%. In het totaal ging het om 702 bezoeken met 129 verschillende personen.

 

In 2016 hebben 262 cliënten een substitutieprogramma gevolgd. Het gaat meestal om een methadonprogramma, maar bij een kleine geselecteerde groep wordt er met Subutex of Suboxone als vervangingsproduct gewerkt. Het gaat hierbij om mensen die nog niet lang en niet veel gebruiken en waarbij de kans op abstinentie groter is.

 

Aangezien we regelmatig vaststellen dat sommige huisartsen in onze regio methadon voorschrijven zonder overleg of samenwerking met een drughulpverleningscentrum, werd een formeel standpunt gevraagd bij de Orde der Artsen. Het besluit is dat het op deontologisch vlak niet verantwoord is dat een arts of een groep artsen parallelle circuits uitbouwen voor de behandeling van dit cliënteel, los van de erkende, gespecialiseerde, multidisciplinaire hulpverlening.

 

Sinds begin 2016 kunnen we dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de Alexianen Zorggroep Tienen, onze cliënten een aanbod doen van individuele psychiatrische ondersteuning. Het afgelopen jaar ging het over 80 consultaties door Dr. Peuskens of Dr. Joostens.

 

Activiteiten

In 2016 werden er in totaal 12599 persoonlijke afspraken gepland waarvan er 7984 effectief hebben plaatsgevonden (63%), 4615 werden er afgebeld (17%) of kwamen niet opdagen zonder te verwittigen (20%). Hiernaast vonden er 1100 ongeplande begeleidingsgesprekken plaats en telden we 2031 ongeplande losse contacten.

Op jaarbasis werd er gewerkt met 17,5 VTE hulpverleners, inclusief de MaPa-coördinatoren en de Spuitenruilcoördinatoren. Per hulpverlener ging het om 27 persoonlijke contacten per week.

 

In onderstaande tabel is de vergelijking terug te vinden tussen het aantal en de aard van de contacten in de voorbije vier jaar.

 

 

 

Vergelijking aard contacten 2012-2016

 

 

2012

2013

2014

2015

 

2016

Begeleidingsgesprekken

7513

8201

8146

8188

 

8327

Onaangekondigde losse contacten

965

1351

1189

1117

 

1174

Instuifbezoeken

 

588

579

287

301

 

345

Sociaal-relationele contacten

1480

1443

1401

1162

 

1614

Activiteiten

438

399

401

443

 

572

Doktersconsultaties

5505

5597

5967

5582

 

5373

Spuitenruil

626

895

966

1155

 

702

Was – douche

312

412

394

277

 

207

Straatcontacten

207

187

174

214

 

142

Huisbezoeken

88

98

170

229

 

329

Gevangenisbezoeken

19

30

22

20

 

35

Instellingsbezoeken

91

73

102

130

116

Psychiatrische Consultaties

 

 

 

 

80

Totaal

 

17832

19235

19219

18818

19016