vzw Het Veerhuis-Siddartha MSOC Vlaams-Brabant Drughulpverlening met lage drempel, van hoge kwaliteit
U bent nu hier: Home - MaPa - Pondo

Pondo

Perinataal ondersteuningsnetwerk voor druggebruikende ouders

 

Ondersteunend preventief netwerk voor dat samen met druggebruikende ouders op zoek gaat naar verantwoord ouderschap, waarbij de veiligheid van het (on)geboren kind centraal staat.

 

Samenwerkingsverband tussen:

-       MaPa,

-       Parel en Neonatologie - U.Z. Leuven – Campus Gasthuisberg,

-       CKG De Schommel vzw,

-       Kind & Gezin

-       Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant

-       Toekomstige ouders

 

 

De genetische kwetsbaarheid van deze kinderen kan niet worden voorkomen. Wel kan er invloed worden uitgeoefend op de mate waarin deze kwetsbaarheid ook effectief zijn gevolgen heeft.

 

Doel

PONDO wil een preventief netwerk rond de druggebruikende (toekomstige) ouder(s) opzetten. De veiligheid en de ontwikkeling van het (on)geboren kind staat centraal.

Vanuit een samenwerkingsrelatie worden gezinsleden geactiveerd en de hulpverlening op elkaar afgestemd, zodat het welzijn van het kind wordt bevorderd.

Het doel is om bezorgdheden rond het functioneren van de zwangere openlijk te bespreken met de betrokkenen en het netwerk. Hierbij veronderstellen we dat het risicoprofiel van deze kinderen wordt verkleind.

 

Doelgroep

PONDO richt zich op:

-          Druggebruikende ouders die zwanger zijn of recent bevallen.

-          Vrouwen die momenteel of recent illegale drugs gebruikten

-          En/of substitutietherapie volgen.

-          Uit de regio Leuven

Visie

Druggebruik tijdens de zwangerschap wordt gezien als een risicofactor voor de ontwikkeling van het kind.

Een ondersteunend sociaal en hulpverleningsnetwerk voor druggebruikende ouders wordt gezien als een beschermende factor t.a.v. de veiligheid en ontwikkelingskansen van hun kinderen.

 

Werkwijze

Na de aanmelding bij PONDO worden gezinnen tot het kind 1 jaar is intensief opgevolgd. PONDO bestaat uit een kernteam met vaste vertegenwoordigers uit het samenwerkingsverband. Vanuit ieders expertise wordt samen met het gezin nagedacht, zonder het gezin reeds te kennen.
Het vaste kernteam van PONDO kan op maat van het gezin worden verruimd met andere hulpverleners, afhankelijk van de noden en wensen van het gezin.

De uitdaging van PONDO is om de ernst van het druggebruik en de impact hiervan op de foetus en de ouder-rol bespreekbaar te maken. Anderzijds wordt PONDO gezien als mogelijkheid om het samenwerken met het gezin te maximaliseren. In een samenwerkingsrelatie met de ouders worden bezorgdheden geuit, maar vooral gezocht naar wat ze (zelf) in handen kunnen nemen om de ontwikkelingskansen van hun kinderen te vergroten en een uithuisplaatsing te voorkomen. Ouders krijgen handvatten aangereikt om de veerkracht en het welzijn van hun kinderen te vergroten, alsook de veiligheid te garanderen.
Het eindresultaat van iedere PONDO is een duidelijk plan van aanpak op maat van het gezin. Hierin wordt een schets gegeven van de bezorgdheden, de krachten van het gezin, alsook wat er nodig is omdat de bezorgdheden kunnen verdwijnen.

 

Aanmelden

De aanmelding van zwangere druggebruikende vrouwen uit de regio Leuven (of die in het Leuvense wensen te bevallen) kan via MaPa.